Ruthon Services Oy on toteuttanut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittamana kehityshanketta separointi- ja lannankäsittelypalvelu liiketoiminnassaan. Hankkeessa tutkittiin separointitekniikoita ja eri tilojen erityispiirteitä. Separoiduista lannan jakeista tehtiin runsaasti laboratoriokokeita ja näiden pohjalta tutkimusta. Hanke sisältää myös biokaasuntuottopotentiaalikokeita separoidun lietelannan kuivajakeille, joista saadut tulokset ovat erittäin lupaavia. 

Hankkeessa kehitettiin myös sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä separointiliiketoimintaan. 

 

Kuvassa yhteistyökumppanin toteuttama kaasuntuottopotentiaalikoe