PALVELUT

C
Ruthon Services Oy mobiiliseparointiauto

Mobiiliseparointipalvelu

Tarjoamme uudenlaista mobiiliseparointipalvelua maatiloille, biokaasulaitoksille, kunnallisille toimijoille ja metsäteollisuudelle. 

Keväällä 2023 valmistuva tehokas kuorma-auton lavalle rakennettu mobiiliseparointiyksikkömme kykenee käsittelemään lietemäistä materiaalia 40–150 m3/h (materiaalista riippuen), josta saadaan tyypillisesti 20–30% kuivajaetta. Oman separointiyksikön valmistumiseen saakka operoimme vuokralaitteistolla.

Lannan separointi- ja välityspalvelu

Palvelumme luo uusia mahdollisuuksia kehittää maatilojen toimintaa. Separoinnin ansiosta lannanlevitys tiloilla tehostuu ja monipuolistuu. Separoinnin lopputuloksena tilalla jäävässä nestejakeessa on raakalietelantaa korkeampi N/P-suhdeluku ja raakalietelannan kokonaismäärästä jää 10–20 % vähemmän levityspinta-alaa tarvitsevaa lannoiteraaka-ainetta. Separoitu kuivajae on monipuolisemmin hyödynnettävissä oleva raaka-aine, niin tilan omassa käytössä kuin markkinoilla kehittyvissä uusissa innovatiivisissa käyttömahdollisuuksissa. 

Asiantuntijamme suorittavat maatiloilla yksilöllisiä kartoituksia, jossa selvitetään separoidun kuivajakeen jatkojalostuspotentiaali alueellisesti. Kartoituksen ideana on yhdistää kuivajakeen tuottajat ja jatkojalostajat kannattavasti. 

Aumankääntö

Tuotamme aumankääntöpalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan sekä perinteisillä työkoneilla, että omistamallamme aumankääntötyöhön erikoistuneella aumankääntölaitteella.

Aumankääntölaite Backhus A65, vm. 2017 mahdollistaa asiakkaalle tehokkaan ja laadukkaan materiaalien käsittelypalvelun. Aumankääntölaiteen työleveys on 6,5 metriä ja työkorkeus 2,9 metriä. Aumankääntölaitteella saavutetaan tasalaatuisempi lopputuote sekä mahdollistetaan asiakkaan tuotantopaikalla tehokkaampi tilankäyttö. Aumankääntölaite soveltuu esimerkiksi mädätysjäännösten jatkojalostuskäsittelyyn, kompostointiaumojen käsittelyyn, metsäteollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn sekä kasvualustojen valmistukseen.

Materiaalien käsittely

Materiaalien käsittelypalvelut sisältävät monipuolisia koneurakoinnin töitä orgaanisten ja epäorgaanisten jakeiden käsittelyketjussa. Erityisosaamisenamme ovat kierrätysmateriaalien jatkojalostusprosessit, kuten erilaisten raaka- ja tukiaineiden käsittely esimerkiksi kompostoimalla. Historiamme aikana olemme käsitelleet muun muassa lanta- ja lietekomposteja, metsäteollisuuden sivuvirtoja, kasvualustoja, hiekka- ja moreenimaita, kalliomurskeita sekä kierrätyskaivuuturvetta.

Vuosikymmenten kokemuksella tunnemme materiaalit ja näiden hyödyntämistavat. Tarjoamamme palvelut sisältävät aina laadukkaan asiantuntijapalvelun, jolla tuotamme poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaillemme.

Seulonta

Tuotamme asiakastarpeiden mukaisesti kierrätysmaa-ainesten, kompostien, kasvualustojen ja muiden orgaanisien ja epäorgaanisien kierrätysmateriaalien seulontapalveluita. Tarjoamme kustannustehokkaat seulontapalvelut niin projektikohtaisille työmaille kuin pidempiaikaisempiinkin tarpeisiin. Käytössämme on niin kauhaseuloja kuin isompiin kohteisiin taso- ja rumpuseulakalustoa.

Asiantuntijapalvelut

Ympäristö- ja laatupäällikköpalvelut sisältävät mm. ympäristö- ja laatujärjestelmien luonnin ja ylläpitopalvelut, ympäristölupahakuprosessin koordinoinnin ja tarvittaessa ylläpitopalvelun viranomaisraportointien osalta. 

Vuosikymmenten kokemuksella tunnemme materiaalit ja näiden hyödyntämistavat. Tarjoamamme kierrätysraaka-aineiden hankinta- ja laadunhallintapalveluita, joko erikseen tuotettuna tai toteutettuna materiaalien käsittelypalveluiden rinnalla.

Kuljetus ja logistiikka

Kierrätys-, jäte- ja sivutuotemateriaalien kustannustehokkaan käsittelyn ja hyödyntämisen pullonkaula on monesti kuljetuskustannukset. Tarjoamme laajan yhteistyökumppaniverkoston kautta tehokkaan logistiikan suunnittelu- ja koordinointipalvelun.