YRITYS

C

Ruthon Services Oy on perustettu joulukuussa 2019. Yrityksen juuret ulottuvat aina 1990-luvun alkuun, jolloin perustajajäsen ja toimitusjohtaja Esa Yli-Mäyry aloitti toiminimellä koneurakointia, joka myöhemmin kasvoi laajemmaksi kierrätysmateriaalien käsittelypalveluita tuottavaksi toiminnaksi. Perheyrityksessä ovat työskennelleet Esan lisäksi hänen kolme poikaansa sekä vaimo. Lisäksi kausityöhön on ajoittain palkattu myös lisäväkeä. Orgaanisten jätteiden ja sivutuotevirtojen käsittely sekä jatkojalosteiden valmistus ovat olleet Yli-Mäyryjen ydinliiketoimintaa, jota on lähdetty tuottamaan uudelle vuosikymmenelle tultaessa entistä kunnianhimoisemmin ja tavoitteellisemmin perustetun RS Oy:n nimissä.

Yritys perustettiin kahden toimijan tarpeesta yhdistää uudella tavalla osaaminen ja asiantuntijuus, jolla pystytään vastaamaan entistä kokonaisvaltaisemmin asiakkaiden tarpeisiin tuottaa kierrätysmateriaalien käsittely- ja hallintapalveluita sekä laatu- ja ympäristöjohtamisen palveluita. Yritys kuuluu Ruthon Group -konserniin.

Asiantuntijapalvelut koostuvat kierrätysmateriaalien käsittelyyn liittyvistä asiantuntija- ja hallintapalveluista sekä ympäristö- ja laatupäällikköpalveluista (QE-managerointi). Materiaalien käsittelypalveluita tuotetaan sekä omalla konekalustolla ja henkilöstöllä että alihankintana täydennettävinä palveluina. Yritys toimii koko Suomessa ja omaa henkilöstöä on tällä hetkellä Saarijärvellä, Kuortaneella, Tampereella, Helsingissä sekä Lappeenrannassa.

Yrityksen palvelulupaus on luotettavasti, laadukkaasti ja ammattitaidolla palvellen.

Yrityksen tarjoamista palveluista voi lukea lisää PALVELUT-välilehdellä.