MATERIAALIEN KÄSITTELY

Sivutuotevirtojen käsittely ja koneurakointi

Kompostiauma

Materiaalien käsittelypalvelu sisältää orgaanisten ja epäorgaanisten jakeiden käsittelyä asiakkaan tarpeen mukaan. Koneurakointipalvelu kattaa pyöräkuormaaja-, kaivinkone- ja traktorityöt ja itsenäisen työnjohtamisen asiakkaan tuotantopaikalla raaka-aineiden vastaanotosta lopputuotteeseen asti.

Tarjoamamme palvelut sisältävät aina laadukkaan asiantuntijapalvelun, jolla tuotamme poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaillemme.

Erityisosaamisenamme ovat kierrätysmateriaalien jatkojalostusprosessit

R

Raaka-aineiden ja sivuvirtojen vastaanotto ja koneelliset esikäsittelyt.

R

Kompostointi, kompostien kääntö, lämpötilojen mittaus ja näytteenotto.

R

Sekoitteiden teko, seulonta ja myyntikuormaukset.

R

Separointipalvelut mädätysjäännöksille, metsäteollisuuden lietteille ja järvibiomassoille.

Kompostiauma

Käsittelemme muun muassa lanta- ja lietekomposteja, metsäteollisuuden sivuvirtoja, kasvualustoja, hiekka- ja moreenimaita, kalliomurskeita sekä kierrätyskaivuuturvetta.  

Tunnemme materiaalit ja näiden hyödyntämistavat vuosikymmenten kokemuksella. Kauttamme saat myös maa-aineisten seulontapalvelut sekä kuljetus- ja logistiikkapalvelut. Tutustu myös aumankääntö- ja separointipalveluun. 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!