Ruthon Services Oy on vastannut Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen mädätysjäännösten kompostoinnista elokuusta -22 lähtien.

Pohjanmaan Biokaasun tavoitteena on ollut alusta saakka jatkojalostaa mädätysjäännöksestä maanparannuskompostia, joka soveltuisi ravinteikkaaksi maanparannusaineeksi pelloille tai kasvualustojen raaka-aineeksi. Mädätysjäännöksen jalostaminen käyttökelpoiseksi tuotteeksi on kuitenkin monimutkainen prosessi.

Kesällä 2022 Kokkolan biokaasulaitoksen kompostointikentällä oli haastava tilanne. Kenttä oli täynnä kompostoitua mädätysjäännöstä, jonka laadusta ei ollut täyttä varmuutta. Kompostin lisäksi kentällä oli paljon mädätysjäännöstä odottamassa käsittelyä kompostiksi. Kompostia oli pystytty hyödyntämään lähinnä maisemointitarkoituksiin tai täytemaana.

Kompostiaumojen laatua analysoitiin kesän 2022 aikana ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta. Tutkimusten perusteella laadittiin toimenpidesuunnitelma, jota lähdettiin rivakasti toteuttamaan.

Ruthon Services Oy otti vastuun kompostointikentän urakoinnista kesän lopulla. Ensimmäisenä toimena oli tuoda paikalle pyöräkuormaaja ja tehokas seulontakalusto. Lopputuotteeksi soveltuvat kompostiaumat seulottiin. Osa aumoista jouduttiin tekemään kokonaan uudestaan. Kun kentälle oli saatu tilaa, alkoi kasalla olleen mädätysjäännöksen sekoittaminen tukiaineiden kanssa.

Ennen kuin kompostointiprosessi alkaa toimia, vaatii se juuri oikeat menetelmät ja seosaineet. Lisäksi kompostiaumoja täytyy hoitaa säännöllisesti, jotta prosessi pysyy käynnissä. Ruthon Services Oy:n kokenut henkilökunta operoi kompostikentällä säännöllisesti: tekee sekoitukset, huolehtii tukiaineiden riittävyydestä ja suorittaa laadunvalvontaa.

Ruthon Services Oy vastuualueet yhteistyöprojektissa:

  • Työmaan kokonaisvaltainen ja itsenäinen johtaminen
  • Kompostisekoitteen teko mädätysjäännöksestä ja tukiaineista, tukiaineiden tilaaminen asiakkaan tekemien sopimusten pohjalta
  • Kompostin aumaaminen
  • Kompostiaumojen lämpötilamittaukset ja näytteenotto
  • Kompostiaumojen kääntö
  • Tuotantokirjanpidon ylläpito
  • Valmiin kompostin seulominen tarvittaessa ja kompostin myyntikuormaus