Ruthon Services Oy:n uusi mobiiliseparointiyksikkö pääsi aloittamaan työnsä maaliskuussa ja kevät olikin kiireistä aikaa. Kohteita riitti ympäri Suomen aina Lappeenrannasta Kruunupyyhyn sekä Kuusamoon asti. 

Useilla tiloilla altaat olivat talven aikana täyttyneet ääriään myöten ja lisää tilaa altaisiin tarvittiin kipeästi. Tähän mobiiliseparointiyksikkömme toi avun, kun lietteestä eroteltiin tehokkaasti kuivajae ja lietealtaisiin saatiin tämän myötä kaivattua tilaa. Myöhemmin keväällä myös kuiva- ja nestejakeelle tuli tarvetta ja tilat levittivät fosforipitoisempaa kuivajaetta innokkaasti kauemmille pelloille ja typpipitoisempaa, helposti levitettävää sekä nopeasti imeytyvää nestejaetta lähipelloille. 

Mobiiliseparointiyksikön operoinnista keväällä vastannut toimitusketjupäällikkö Lauri Silventoinen kiittelee asiakastiloja hyvästä yhteistyöstä ja uskoo, että jatkossa urakointi tiloilla on entistäkin sujuvampaa nyt saatujen kokemusten sekä mobiiliseparointiyksikköön tulevien parannusten myötä.  

Syksystä on tilojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tulossa myös työntäyteinen ja Silventoinen toivookin yhteydenottoja asiakkailta hyvissä ajoin, jolloin ajojärjestelyä päästään tekemään jo ennen kiireisintä aikaa.