Ruthon Services Oy:lle on myönnetty investointituki Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Tuen myöntäjä on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tuen suuruus on 50 % investoinnista. Investointihanke käynnistyi vuoden 2023 alussa.

Mobiiliseparaattoriyksikön ympärille rakentuu yritykselle kokonaan uusi liiketoiminta. Separointipalveluliiketoimintaan linkittyy myös separoidun raakalietteen kuivajakeen kuljetuspalvelu. 

Asiakkaina sekä maatalous, että kuivajaetta hyödyntävät jatkojalostajat. Maataloudesta saadaan raaka-aine separoitavaksi, nestejae jää tiloille entistä paremmaksi lannoitteeksi ja separoidun raakalietelannan kuivajae toimitetaan edelleen jatkojalostettavaksi. Jatkojalostajat hyödyntävät raaka-aineen, joko kierrätyslannoitetuotteiden raaka-ainekomponenttina sekä osin biokaasutuotannossa ennen ravinteiden hyödyntämistä tai jatkojalostamista. 

Separoitujen lantojen kuivajakeet voidaan jatkojalostaa vaihtoehtoisesti kierrätyslannoitteiden jatkojalostuspaikoilla korkeamman jalostusasteen kierrätyslannoitevalmisteiksi. Tulevaisuudessa raaka-aineelle ja palvelulle on kasvava kysyntä. Maatalous tuottaa vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia raakalietelantaa, josta investoitavalla laitteistolla voidaan käsitellä vuositasolla noin 0,3 miljoonaa tonnia.