LANNAN KÄSITTELY- JA VÄLITYSPALVELU

Separointi parantaa lannan käsiteltävyyttä ja jatkojalostusmahdollisuuksia

Tarjoamme maatiloille uudenlaista mobiiliseparointipalvelua. Tehokas kuorma-auton lavalle rakennettu mobiiliseparointiyksikkömme kykenee käsittelemään raakalietelantaa n. 40–150 m3/h, josta saadaan 20–30 % kuivajaetta, jonka tilavuuspaino on 350–500 kg/m3. 

Palvelumme luo uusia mahdollisuuksia kehittää maatilojen toimintaa. Separoinnin ansiosta lannanlevitys tiloilla tehostuu ja monipuolistuu. Separoinnin lopputuloksena tilalla jäävässä nestejakeessa on raakalietelantaa korkeampi N/P-suhdeluku ja raakalietelannan kokonaismäärästä jää 10–20 % vähemmän levityspinta-alaa tarvitsevaa lannoiteraaka-ainetta. Separoitu kuivajae on monipuolisemmin hyödynnettävissä oleva raaka-aine, niin tilan omassa käytössä kuin markkinoilla kehittyvissä uusissa innovatiivisissa käyttömahdollisuuksissa. 

Kokonaisvaltaiseen palveluumme kuuluu myös tarpeidesi mukaan yksilöllinen kartoitus ja ehdotus raakalannan käsittely- ja jatkojalostuspotentiaalista alueellasi.  

Miksi valita separointiurakointi?

R

Helpottaa arkeasi ja säästää aikaasi.

R

Ei vaadi kalliita investointeja omaan kalustoon. 

R

Mahdollistaa toiminnan tehostamisen viljelypinta-alaa lisäämättä. 

R

Antaa tilaisuuden pienentää tilasi hiilijalanjälkeä. 

R

Separoitavan raakalietelannan kuivajaeosuudelle on jatkojalostuspotentiaalia markkinoilla. Kartoitamme sinulle hyödyllisimmät vaihtoehdot.* 

* Kunnianhimoisena tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki laitteistollamme separoitava kuivajae jatkojalostetaan kierrätyslannoitetuotteiksi tai hyödynnetään ensin energiana biokaasulaitoksissa. 

separointikapasiteetti

Separoidun kuivajakeen välityspalvelu ja mahdollisuuksien kartoitus

Lisäpalveluna asiantuntijamme suorittavat asiakkaan tilalla yksilöllisen kartoituksen, jossa selvitetään separoidun kuivajakeen jatkojalostuspotentiaali alueellisesti. Kartoituksen jälkeen tilalla on mahdollisuus valita itselleen kannattavin vaihtoehto lannan käsittelyyn. 

Separoidun kuivajakeen välityspalvelua tuotetaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös tiloille, joilla on jo oma kiinteä separaattori ja/tai biokaasulaitos.