Ruthon Services Oy osallistuu Suomen Biokierto & Biokaasu Ry:n Biotalouspäiville Lappeenrannassa 20-21.9.2023. Kaksipäiväinen tapahtuma päättyy vierailuun Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:llä. Biotalouspäivien yhteydessä järjestetään myös Ruthon Services Oy:n aumankääntölaitteen työnäytös.

Olemme aloittaneet yhteistyön Etelä-Karjalan Jätehuollon biokaasulaitoksen mädätysjäännösten jatkokäsittelyssä kesän 2023 aikana. Käsittelyillä parannetaan mädätysjäännöspohjaisen lannoitevalmisteseoksen laatua, jonka lisäksi aumankääntölaite nopeuttaa uusien lopputuotteiden kypsymistä. Käsittely tukee myös uuden lannoitelain mädätysjäännöksille asettamien laatuvaatimusten täyttymistä