ASIANTUNTIJAPALVELUT

Laatu- ja ympäristöjohtamisen palvelut

Laatu- ja ympäristöjohtamisen palvelut käsittävät esimerkiksi: ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät (sisältäen laatu- ja ympäristökäsikirjat), ympäristölupaprosessit ja vuosiraportoinnit

Tarjoamamme asiantuntijapalvelua joko erikseen tuotettuna tai toteutettuna materiaalien käsittelypalveluiden rinnalla.

 Asiantuntijamme ovat apunasi esimerkiksi:

R

Ympäristö- ja laatujärjestelmien luonnissa ja ylläpidossa.

R

Ympäristölupahakuprosessin koordinoinnissa ja tarvittaessa ylläpitopalvelun viranomaisraportoinnissa. 

R

Yrityksissä ja maatiloilla syntyvien orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden ja sivutuotevirtojen jatkojalostuspotentiaalin selvittämisessä. 

R

Ympäristöhankkeiden yhteistyökumppanina.